niedziela, listopad 23, 2014
showcase.png


Porządek Mszy świętych

 

w dni powszednie

w niedzielę

i święta nakazane

w święta zniesione

 

6:15

7:15

8:30

18:00

 

7:00

8:30

10:00 (suma)

11:15 (dla dzieci)

12:30

17:00

20:00

(od czerwca do września)

 

7:00

8:30

10:00

16:30

18:00

 

Warunki odpustu zupełnego

1 – 8 listopada


Pomyśl… Komu możesz „ofiarować Niebo”? Poprzez odpust Bóg przychodzi, aby nas ratować i uchronić przed potępieniem. Musimy zrozumieć, a zwłaszcza uwierzyć, że jest to niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło, które jest skutkiem ludzkiego grzechu. Daje nam ogromną lekcję miłości i przebaczenia.


Według Katechizmu Kościoła Katolickiego odpust jest „darowaniem przed Bogiem kary doczesnej za grzechy (…)  pod pewnymi określonymi warunkami, za siebie lub za zmarłych, za pośrednictwem Kościoła”. Co z takiej definicji rozumie przeciętny chrześcijanin? Czy my katolicy biorąc czynnie udział w praktykach religijnych tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, jak wielki dar otrzymujemy? Patrząc z perspektywy duszpasterza uważam, że mało kto jest świadomy, jak wielkiej łaski dostępujemy. Odpust to nie tylko uczestnictwo we Mszy św., przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Ojca św., ma on znacznie głębszą wartość.

Czytaj więcej: Odpusty za zmarłych

 

 

W październiku, miesiącu poświęconym Matce Bożej Królowej Różańca Świętego, mieszkańcy Starogardu podjęli szczególną inicjatywę, „Jerycho Różańcowe”.

Czytaj więcej: Jerycho różańcowe

 

 

Warsz­taty biblijne

Dzieło Biblijne orga­ni­zuje 15 listo­pada 2014 r. (sobota) warsz­taty biblijne pt. „Biblijne metody czy­ta­nia Pisma Świę­tego”. W warsz­ta­tach może wziąć udział każda osoba zain­te­re­so­wana pogłę­bie­niem swo­jej zna­jo­mo­ści Pisma Świę­tego, rów­nież uczest­nicy kon­kursu biblij­nego poświę­co­nego dia­lo­gom Jezusa w Ewan­ge­lii Jano­wej. Dla kate­che­tów udział w warsz­ta­tach może być wpi­sany w pro­gram roz­woju zawo­do­wego.
Warsz­taty są pro­wa­dzone przez bibli­stów Die­ce­zji Pel­pliń­skiej pod kie­run­kiem ks. Woj­cie­cha Pikora.

Czytaj więcej: Warsztaty Dzieła Biblijnego

 

Prośba do rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów z racji zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego

 

Czytaj więcej: Komunikat do katechetów i rodziców

 


III Nadzwyczajne Zgromadzenie

Ogólne Synodu Biskupów

odbędzie się w dniach

5 - 19 października 2014 r.

i będzie poświęcone rodzinie.

Ojciec Święty Franciszek ułożył modlitwę

w intencji rodzin i synodu biskupów,

zachęcając do jej odmawiania przed synodem,

jak i w trakcie prac synodalnych.
 

Modlitwa do Świętej Rodziny:

 

Jezu, Maryjo i Józefie
w Was kontemplujemy
blask prawdziwej miłości,
do Was zwracamy się z ufnością.

 

 Święta Rodzino z Nazaretu,
uczyń także nasze rodziny
środowiskami komunii i wieczernikami modlitwy,
autentycznymi szkołami Ewangelii
i małymi Kościołami domowymi.

 

 Święta Rodzino z Nazaretu
niech nigdy więcej w naszych rodzinach nikt nie doświadcza
przemocy, zamknięcia i podziałów:
ktokolwiek został zraniony albo zgorszony
niech szybko zazna pocieszenia i uleczenia.

 

Święta Rodzino z Nazaretu,
oby przyszły Synod Biskupów
mógł przywrócić wszystkim świadomość
sakralnego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
jej piękna w Bożym zamyśle.

Jezu, Maryjo i Józefie
Usłyszcie, wysłuchajcie naszego błagania.Spot reklamowy 17-19.10.2014Poniżej można odsłuchać spot reklamowy nagrany w studiu

Radia Głos nawiązujący do rekolekcji w Starogardzie Gdańskim:


http://rekolekcjestarogard.pl/spot-reklamowy-17-19-10-2014/


 

 

List Episkopatu Polski zapowiadający XIV Dzień Papieski

(12 października 2014 r.)

Jan Paweł II – Świętymi bądźcie!”

 

Czytaj więcej: XIV Dzień Papieski

 

 

 

Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016


„Błogosławieni miłosierni,

albowiem oni miłosierdzia dostąpią”(Mt 5,7)


Chcesz działać na terenie swojej parafii ?


Chcesz wziąć udział w przygotowaniach do ŚDM 2016?


Sprawdź koniecznie !

 

Czytaj więcej: ŚDM 2016 - 1

 

Ostatnia wakacyjna wyprawa

Parafialnego Koła Turystyki Rowerowej MATTAJ
Więcej artykułów…

  1. SNE - ks. Jarosiewicz
  2. Koło Turystyki Rowerowej 3

Strona 1 z 17